(kontumtv.vn) – Ngày 4/ 8, Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh Kon Tum đã khai mạc Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Đến dự có Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng; Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Tổ trưởng tổ cấp ủy phụ trách chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh Lê Thị Kim Đơn; lãnh đạo Đảng ủy Khối qua các thời kỳ và 244 đảng viên đại diện cho 1.905 đảng viên sinh hoạt tại 54 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ.

Đại hội Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh Kon Tum
Đại hội Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh Kon Tum

Nhiệm kỳ qua, hoạt động của Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh Kon Tum đã bám sát các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Tỉnh ủy, từng bước cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với tình hình của Đảng bộ, lãnh đạo hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ V của Đảng bộ Khối đề ra. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng tiếp tục được quan tâm đúng mức, việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và tổ chức kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Hộ nghị TW4, khóa XI đã mang lại hiệu quả tích cực. Các đoàn thể trong khối đã phát huy vai trò, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao; các tổ chức cơ sở Đảng khẳng định được vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, tạo sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ Đảng và cơ quan, đơn vị. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ đã kết nạp 399 đảng viên mới, vượt 81,36%  so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra.

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng đã biểu dương những kết quả Đảng bộ Khối đã thực hiện trong nhiệm kỳ qua, đặc biệt là trong công tác nâng cao năng lực, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng và công tác phát triển đảng viên, góp phần tích cực vào sự phát triển chung trên các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh. Đồng thời đề nghị Đại hội cần nghiêm túc đánh giá, làm rõ nguyên nhân, đề ra giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong nhiệm kỳ nhằm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trong thời gian đến; các đại biểu tham dự Đại hội cần tích cực nghiên cứu, tập trung đóng góp trí tuệ nhằm xây dựng Nghị quyết của Đảng bộ đảm bảo thiết thực, có tính khả thi cao. Bí thư Tỉnh ủy, nhấn mạnh: “Mỗi đại biểu dự Đại hội phải nêu cao trách nhiệm trong công tác bầu cử, cân nhắc lựa chọn những đồng chí có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh, có kiến thức và năng lực, có tinh thần đoàn kết và uy tín cao, có phong cách làm việc dân chủ, ý thức tổ chức tốt, nói đi đôi với làm để bầu vào Ban Chấp hành khóa mới, đảm bảo chất lượng, tiêu chuẩn, cơ cấu hợp lý để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ lãnh đạo toàn diện”.

Đại hội đã biểu quyết, thống nhất Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2015- 2020 gồm 27 ủy viên. Trong đó bầu tại Đại hội 25 ủy viên.

Tấn Thành – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *