(kontumtv.vn) – Sáng 14/7, Tỉnh ủy Kon Tum đã khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 16, khóa XIV. Ông Hà Ban – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có bà Y Mửi – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, ông Nguyễn Văn Hùng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, ông Đào Xuân Quí – Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Hội nhgij
Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ 16, khóa XIV

Hội nghị lần này tập trung quán triệt các nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII theo Chỉ thị 36/CT-TW của Bộ Chính trị và Quy chế bầu cử trong Đảng; Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sơ kết 7 năm thực hiện Nghị quyết 02 của Tỉnh ủy khóa XIII về đầu tư xây dựng và phát triển các vùng kinh tế động lực tỉnh Kon Tum giai đoạn 2007- 2010, có tính đến năm 2020; Báo cáo và Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014; tiến hành bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XIV, nhiệm kỳ 2010- 2015 và một số nội dung khác.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Hà Ban nhấn mạnh: “Những vấn đề Tỉnh ủy thông tin, triển khai tại Hội nghị lần này có ý nghĩa quan trọng, góp phần chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. Để đảm bảo thời gian, yêu cầu và chất lượng của Hội nghị, đề nghị các đồng chí nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu kỹ các tài liệu liên quan và tiếp thu đầy đủ những nội dung phổ biến tại Hội nghị để tiếp tục quán triệt, chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đảng bộ ở cấp mình, ngành mình theo đúng chỉ đạo, quy định của Trung ương. Đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh 6 tháng cuối năm 2014, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.

  Quang Mẫn – Duy Phong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *