(kontumtv.vn) – Sáng 2/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV đã tiến hành khai mạc Hội nghị lần thứ 17. Ông Hà Ban – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị. Tham dự có đại biểu các Vụ, các Ban Xây dựng Đảng Trung ương.

Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh
Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, khóa XIV

Hội nghị lần này tập trung đánh giá công tác chỉ đạo thực hiện kế hoạch kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh của tỉnh năm 2014; bàn phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu, biện pháp lớn về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh của tỉnh năm 2015, đồng thời thảo luận cho ý kiến về một số nội dung quan trọng trong công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XV của Đảng bộ tỉnh như về chủ đề, phương châm và đề cương Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV trình Đại hội XV Đảng bộ tỉnh. Ông Hà Ban nhấn mạnh: “Hội nghị lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc rà soát, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2014, đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ cho năm 2015, là năm cuối cùng để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2010- 2015 và chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015- 2020 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Do đó tôi đề nghị các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ nghiên cứu, thảo luận, phân tích, đánh giá đúng thực trạng tình hình, gắn với việc nghiên cứu và tiến hành chất vấn tại hội nghị cấp ủy theo quy định. Từ đó đề xuất những nội dung sát đúng, những giải pháp khả thi và hữu hiệu nhằm thực hiện đạt kết quả cao nhất Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng bộ tỉnh, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng”.

Bên cạnh đó, Hội nghị lần thứ 17 còn thảo luận, cho ý kiến đối với Chương trình của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 28 – Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” và Nghị quyết số 33 – Hội nghị Trung ương 9 khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; quán triệt Hướng dẫn số 10 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về “Công tác kiểm tra, giám sát phục vụ Đại hội Đảng các cấp” và một số nội dung khác.

            Quang Mẫn – Duy Phong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *