(kontumtv.vn) – Sáng 8/7, HĐND tỉnh Kon Tum khóa X đã khai mạc kỳ họp thứ 10. Tham dự kỳ họp có Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Y Mửi; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đào Xuân Quý; Thường trực UBMTTQVN tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành; Thường trực HĐND các huyện,  thành phố và 44/48 đại biểu HĐND tỉnh.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh: Kỳ họp thứ 10 có ý nghĩa quan trọng, sẽ tập trung xem xét, cho ý kiến vào các báo cáo  định kỳ của Thường trực và các ban của HĐND; các báo cáo, tờ trình của UBND, các cơ quan tư pháp của tỉnh. Đồng thời,  đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh và các mặt công tác khác trong thời gian qua; xác định nhiệm vụ chủ yếu, cần làm ngay trong những tháng còn lại của năm 2015, năm cuối cùng của kế hoạch 5 năm 2011-2015.

Báo cáo kết quả khảo sát tình hình nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh và các ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh giai đoạn 2011- 2015, Thường trực HĐND tỉnh đánh giá cao công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, sự nỗ lực, quyết tâm của các cấp, ngành, địa phương trong việc tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2011-2015 theo Nghị quyết số 32 năm 2010 của HĐND tỉnh. Báo cáo nêu rõ: “Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2011- 2015 được triển khai thực hiện trong điều kiện tình hình thế giới và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp về chính trị, kinh tế, xã hội. Tuy nhiên, với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát và kịp thời của Tỉnh ủy, HĐND, sự chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh cùng với sự nổ lực, quyết tâm cao của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, kinh tế – xã hội giai đoạn 2011-2015 của tỉnh được duy trì ổn định, đạt được những kết quả đáng khích lệ:  Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm đạt 13,94%; giá trị tổng sản phẩm tăng từ 6.027 tỷ đồng năm 2010 lên 11.196 tỷ đồng năm 2015; giá trị ngành công nghiệp – xây dựng – dịch vụ trong cơ cấu kinh tế chiếm tỷ trọng ngày càng cao; thu nhập bình quân đầu người đạt 1.554 USD, vượt 15% kế hoạch; thu ngân sách trên địa bàn đạt 2.196 tỷ đồng, vượt 9,81% so kế hoạch. Dự báo có 15 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, 10 chỉ tiêu không đạt. Kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị được xây dựng khá đồng bộ; nhiều dự án, công trình phục vụ cho nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội được chú trọng đầu tư.”

Khai mạc kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh Kon Tum khóa X
Khai mạc kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh Kon Tum khóa X

 Thường trực HĐND tỉnh dã đánh giá cao việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 16 năm 2011 của HĐND tỉnh về xây dựng và phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực của tỉnh đến năm 2015: “Ngay sau khi Nghị quyết được HĐND tỉnh thông qua, UBND tỉnh đã tích cực chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp; tổ chức tuyên truyền, phổ biến chủ trương, mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xây dựng, phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực của tỉnh. Đến nay, công tác quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực đã được lập và phê duyệt để triển khai thực hiện. Một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn, sản phẩm chủ lực của tỉnh đã được ban hành. Các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực đã có bước phát triển đúng hướng và đạt được những kết quả nhất định: Có 05/09 sản phẩm chủ lực đạt kế hoạch; 04/09 sản phẩm không thực hiện được và không đạt”.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực của tỉnh giai đoạn 2011-2015 vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc, hạn chế, ảnh hưởng đến kết quả thực hiện. Do vậy, để thực hiện hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2011-2015, chuẩn bị cho kế hoạch 5 năm 2016-2020, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế; quan tâm giải quyết một số kiến nghị của các sở, ngành và địa phương, đồng thời thực hiện tốt những nội dung trọng tâm như: Tiếp tục rà soát, đánh giá, phân tích kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2011-2015, làm rõ những chỉ tiêu đạt và không đạt so với kế hoạch để có giải pháp tập trung chỉ đạo, phấn đấu hoàn thành đạt mức cao nhất các chỉ tiêu đã đề ra;  cân đối bố trí các nguồn lực đẩy mạnh phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực của tỉnh.

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh; Tình hình thực hiện thu chi 6 tháng đầu năm 2015, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2015; Đánh giá bổ sung kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội năm 2014,  phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hải cho biết: Năm 2014, tình hình kinh tế – xã hội tiếp tục ổn định và đạt được nhiều kết quả tốt; quốc phòng – an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Trong số 17 chỉ tiêu chính về kinh tế – xã hội đã  được UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh tại Báo cáo số 273, dự kiến có 13 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, 04 chỉ tiêu không đạt. Đến nay, sau khi rà soát, cập nhật số liệu chính thức, có một số chỉ tiêu như: “Tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2014 giảm 4-5% so với cuối năm 2013; tỷ lệ lao động qua đào tạo chung đạt 41,7%; độ che phủ rừng đạt 65%” trước đây dự kiến đạt kế hoạch, nhưng thực hiện không đạt kế hoạch. Như vậy, trong 17 chỉ tiêu, có 11 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, 06 chỉ tiêu không đạt; ngoài ra còn có một số chỉ tiêu khác có tăng theo hướng tích cực hơn. Với kết quả như vậy, những đánh giá trong báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại Báo cáo số 273 cơ bản vẫn phù hợp.

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm 2015,  UBND tỉnh đánh giá: 6 tháng đầu năm 2015, với tinh thần trách nhiệm cao của các cấp, các ngành, doanh nghiệp và toàn dân, tình hình kinh tế – xã hội tiếp tục ổn định và phát triển, đạt được nhiều kết quả trên nhiều lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 12,73% so với cùng kỳ năm trước; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 9% so với cùng kỳ; diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ đông xuân vượt kế hoạch; sản phẩm chủ lực của tỉnh được chú trọng đầu tư phát triển; chỉ số giá tiêu dùng ổn định; công tác chống phá rừng, chống cháy, chống khai khai tài nguyên, khoáng sản trái phép… được quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt; các hoạt động văn hóa, thể thao diễn ra sôi nổi; lĩnh vực giáo dục, y tế tiếp tục có bước phát triển; công tác an sinh xã hội được quan tâm và đạt được nhiều kết quả; quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm 2015 còn có một số tồn tại, yếu kém đó là: Tình trạng khai thác lâm sản, xây dựng trái phép chưa được ngăn chặn hiệu quả; quản lý đất đai còn có mặt hạn chế; giá trị xuất khẩu đạt thấp; sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn; hoạt động tôn giáo trái pháp luật còn diễn ra ở một số nơi; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh tụt 12 bậc so với năm trước; học sinh dân tộc thiểu số đi học không chuyên cần, bỏ học vẫn còn khá cao. UBND tỉnh đã xác định những nguyên dân dẫn đến những tồn tại, hạn chế, trên cơ sở đó báo cáo trước HĐND tỉnh  những nhiệm vụ trọng tâm sẽ tập trung thực hiện trong 6 tháng cuối năm.

Báo cáo tình hình thực hiện thu, chi 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2015, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hải cho biết:  Dự toán thu NSNN năm 2015 HĐND tỉnh giao là 2.150 tỷ đồng, thực hiện thu NSNN 5 tháng đầu năm đạt  trên 780 tỷ  đồng (đạt  trên 36%), ước thực hiện 6 tháng đạt 975 tỷ  đồng (đạt 45,3%). Dự toán đầu năm Trung ương giao cho địa phương là hơn 3.050 tỷ đồng, ước thực hiện 6 tháng đạt gần 1.600 tỷ đồng (đạt 52%). Nhiệm vụ chi ngân sách địa phương năm 2015 là gần 6.000 tỷ  đồng, thực hiện chi 5 tháng đầu năm là gần 2.200 đồng (đạt 36,6%), ước thực hiện 6 tháng đạt 2.800 tỷ đồng (đạt 46,9%). UBND tỉnh xác định nhiệm vụ, giải pháp trong thực hiện thu, chi trong 6 tháng còn lại của năm 2015.

Trong ngày làm việc 8/7, đại biểu HĐND tỉnh cũng đã nghe Thẩm tra báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển  kinh tế – xã hội năm 2014; kết quả thực hiện kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh và thu, chi ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm 2015; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015; các Tờ trình và thẩm tra Tờ trình về: Đề nghị ban hành phí chợ trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Về thành lập, đổi tên thôn, tổ dân phố thuộc huyện Đăk Hà và Thành phố Kon Tum.

Thông tin chi tiết của kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa X sẽ tiếp tục được chuyển đến quý vị và các bạn trong các bản tin sau.  

                                                                               Thanh Tùng – Tấn Thành

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *