(kontumtv.vn) – Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh Kon Tum đã tiến hành khảo sát việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 tại Kon Rẫy.

Đoàn khảo sát làm việc với lãnh đạo huyện Kon Rẫy
Đoàn khảo sát làm việc với UBND huyện Kon Rẫy

Công tác giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm được cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và hệ thống chính trị ở huyện Kon Rẫy đồng thuận và tích cực triển khai có hiệu quả. Nhờ vậy, tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể qua từng năm. Năm 2016 tỷ lệ hộ nghèo 41,44%, đến cuối năm 2017 giảm xuống còn 37,85%. Trong 2 năm 2016-2017 có hơn 700 hộ thoát nghèo.

Về công tác điều tra, rà soát phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo, hàng năm UBND huyện đã chỉ đạo các ngành có liên quan và UBND các xã, thị trấn tổ chức điều tra, rà soát theo đúng quy định. Các xã, thị trấn chỉ đạo các thôn, làng rà soát hộ có nguy cơ rơi xuống nghèo, cận nghèo, hộ có khả năng thoát nghèo, cận nghèo để đưa vào diện điều tra, rà soát, tổ chức điều tra thu nhập hộ gia đình, niêm yết công khai danh sách hộ có khả năng rơi xuống nghèo, cận nghèo tại trụ sở  UBND xã, thị trấn và nhà văn hóa của từng thôn.

UBND huyện kiến nghị Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh kiến nghị với Sở LĐ–TB&XH sớm tổ chức tập huấn về điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo định kỳ hàng năm và tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo ở các cấp để thuận lợi trong việc thực hiện các nội dung Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo.

Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh đã tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của UBND huyện để tham mưu cho HĐND tỉnh có nhiều giải pháp để thực hiện Chương trình Giảm nghèo trong thời gian tới.

CTV  Lâm Hiền – Thành Trung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *