(kontumtv.vn) – Ngày 29/5, ông Nguyễn Đức Tuy – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp và làm việc với đoàn công tác của Trung ương khảo sát tình hình thực hiện Luật Tổ chức HĐND và UBND. Đoàn do ông Phạm Tuấn Khải – Phó Chủ tịch Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính Trung ương, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Văn phòng Chính phủ làm trưởng đoàn. Tham dự buổi làm việc, còn có lãnh đạo các sở, ngành có liên quan của tỉnh.

Đoàn giam sát
Lãnh đạo tỉnh Kon Tum làm việc với đoàn công tác Trung ương

Tại buổi làm việc, đoàn công tác Trung ương đã tìm hiểu về quá trình triển khai thực hiện Luật Tổ chức HĐND và UBND tại địa bàn tỉnh Kon Tum trong thời gian qua. Trong đó, chú trọng tìm hiểu về mối quan hệ giữa chính quyền địa phương với Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành, cơ quan hành chính cấp trên trong tổ chức, hoạt động cung ứng  dịch vụ công tại địa phương; mối quan hệ giữa chính quyền địa phương với chủ tịch UBMTTQVN và người đứng đầu các tổ chức chính trị – xã hội ở địa phương; việc tổ chức thực hiện, thi hành Hiến pháp, pháp luật và việc tổ chức  thực hiện nghị quyết của HĐND, UBND các cấp cũng như tính công khai, minh bạch trong họat động của HĐND, UBND các cấp.

Báo cáo với đoàn giám sát, tỉnh Kon Tum đã nêu lên những hạn chế, bất cập trong thi hành Luật tổ chức HĐND và UBND. Cụ thể, là các qui định về nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND và UBND các cấp cơ bản giống nhau; phần lớn những kiến nghị sau giám sát đều là những tồn tại thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các cấp và sở, ngành liên quan, nhưng quy định về chế tài chỉ dừng lại ở việc yêu cầu, đề nghị xem xét, giải quyết, trong khi chấp hành của tổ chức, cá nhân trong việc giải quyết những yêu cầu đó ra sao thì vẫn chưa  được quy định cụ thể, chưa đủ mạnh; việc phân định trách nhiệm giữa cá nhân và tập thể chưa rõ ràng, do đó chưa đề cao được trách nhiệm của tập thể UBND và nâng cao tính chủ động, chịu trách nhiệm của cá nhân chủ tịch và các thành viên các của UBND . . . Trên cơ sở xác định những hạn chế, bất cập, tỉnh Kon Tum kiến nghị Trung ương xem xét, khẩn trương  xây dựng, sửa đổi  các Luật, trong đó có Luật Tổ chức chính quyền địa phương  cho phù hợp với Hiến pháp mới theo hướng tăng số đại biểu chuyên trách. Quốc hội sớm ban hành Luật Giám sát HĐND nhằm tạo cơ sở pháp lý cho HĐND thực hiện  chức năng giám sát của mình. Trong đó, cần  quy định rõ  về kết luận giám sát  thay cho kiến nghị giám sát và kết luận giám sát  phải nêu rõ thời  gian thực hiện  kết luận giám sát về cơ quan giám sát để theo dõi, đồng thời qui định rõ hình thức, mức độ xử lý đối với trường hợp không thực hiện đúng, đủ kịp thời kết kuận giám sát. Ngoài ra, tỉnh Kon Tum cũng kiến nghị nên bỏ chức danh ủy viên thường trực, thường trực HĐND cấp tỉnh, cấp huyện  chỉ gồm chủ tịch và các phó chủ tịch.

Ông Phạm Tuấn Khải – Phó Chủ tịch Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính Trung ương, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Văn phòng Chính phủ ghi nhận các kiến nghị, đề xuất của tỉnh Kon Tum, đồng thời cũng thông tin một số điều dự kiến sẽ sửa đổi trong Luật Tổ chức HĐND và UBND sắp tới.

                                                                 Thanh Tùng – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *