(kontumtv.vn) – Ngày 10/9, tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với UBND tỉnh, Ban Quản lý Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên và Ngân hàng Thế giới đã tổ chức Hội nghị khởi động Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên – Tỉnh Kon Tum.

Dự Hội nghị có ông Trần Ngọc Hùng – Vụ trưởng Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ – Bộ KH&ĐT, kiêm giám đốc Ban Điều phối Dự án Trung ương; bà Lê Thị Kim Đơn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, các huyện và Ban Quản lý Dự án các cấp.

Hội nghị khởi động Dự án giảm nghèo
Hội nghị khởi động Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên – Tỉnh Kon Tum

Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên – Tỉnh Kon Tum được triển khai thực hiện tại 30 xã của 6 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao, gồm Kon Plông, Tu Mơ Rông, Sa Thầy, Kon Rẫy, Đăk Glei và Ngọc Hồi. Mục tiêu của Dự án là nhằm cải thiện hệ thống kết cấu hạ tầng cấp xã và thôn, làng để hỗ trợ phát triển sinh kế, cải thiện điều kiện sinh hoạt, tăng cường tiếp cận dịch vụ công và tạo việc làm trong xây dựng kết cấu hạ tầng. Đồng thời, tăng tính tự chủ và cơ hội sinh kế thông qua củng cố an ninh lương thực và dinh dưỡng; thúc đẩy đa dạng hóa các loại hình sinh kế, phát triển kết nối thị trường để cải thiện thu nhập bền vững cho người dân; cải thiện điều kiện kết cấu hạ tầng kết nối ở cấp huyện để thúc đẩy sản xuất, tăng cường tiếp cận các dịch vụ công; nâng cao năng lực cho cán bộ các cấp để thực hiện có hiệu quả các hoạt động của dự án; thúc đẩy truyền thông, nâng cao nhận thức của người dân để tăng cường sự tham gia của cộng đồng vào lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động của dự án.

Thời gian thực hiện Dự án trong 6 năm, từ 2014 – 2019, với tổng nguồn vốn trên 30 triệu USD từ nguồn vốn vay ODA của Ngân hàng Thế giới và vốn đối ứng từ ngân sách Trung ương cấp phát. Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên được triển khai thực hiện tại 20 huyện của 4 tỉnh Tây Nguyên và 6 huyện giáp Tây Nguyên thuộc tỉnh Quảng Nam, Quãng Ngãi với tổng nguồn vốn đầu tư là 165 triệu USD, tương đương 3.465 tỉ đồng.

Quang Mẫn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *