(kontumtv.vn) – Khối thi đua Hành chính – Tổng hợp tỉnh có 10 đơn vị, gồm Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông – Vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng và Sở Ngoại vụ. Năm 2013, các đơn vị trong Khối thi đua đã bám sát các nội dung thi đua của UBND tỉnh, tổ chức phát động, ký kết giao ước thi đua, đăng ký các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng trong năm. Từng đơn vị trong Khối đã tổ chức tốt phong trào thi đua tại cơ quan, đơn vị và cơ bản đạt các tiêu chí đã đăng ký, tạo động lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế, xã hội năm 2013 của tỉnh.

khoihcth

Các đại biểu dự Hội nghị tổng kết công tác thi đua Khối Hành chính – Tổng hợp.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến và thống nhất các nội dung và biện pháp thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi đua năm 2014. Trong đó, tập trung tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, công chức, viên chức trong Khối; Bám sát nhiệm vụ chính trị của cơ quan,  phối hợp chặt chẽ với các đơn vị làm tốt công tác tham mưu, phục vụ cho lãnh đạo cấp ủy và chính quyền địa phương trong việc chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh;  Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đổi mới phương thức và lề lối làm việc, thực hiện nghiêm túc các nội quy, quy chế cơ quan; Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, gắn với Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Hội nghị đã tổ chức chấm điểm bình bầu và thống nhất đề nghị Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh xét tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho Văn Phòng UBND tỉnh và đề nghị tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho 3 đơn vị là Văn Phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Sở Công Thương và Sở Tài nguyên và Môi trường.

                                                

 

                                                                 Quang Mẫn – Duy Phong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *