(kontumtv.vn) – Vừa qua, khối Văn hóa – Xã hội tỉnh đã tổ chức tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng năm 2013, triển khai kế hoạch, nhiệm vụ và ký kết giao ước thi đua năm 2014.

tktdkvhxh

Các đại biểu dự hội nghị sơ kết công tác thi đua khối Văn hóa – Xã hội năm 2013.

Trong năm 2013, các đơn vị trong khối Văn hóa – Xã hội đã phát động phong trào  thi đua tập trung thực hiện các chỉ tiêu gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị. Các đơn vị trong khối đã thực hiện tốt nội dung ký kết giao ước thi đua của khối như đã xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp; thực hiện tốt  quy chế dân chủ; thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng; triển khai thực hiện công tác ngiên cứu, tham mưu, tổng hợp; chỉ đạo, điều hành, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; xây dựng hệ thống chính trị và đoàn thể vững mạnh; đẩy mạnh việc “Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; triển khai thực hiên nghị quyết 04 Tỉnh ủy về đẩy mạnh xây dựng các xã đặc biệt khó khăn, được các đơn vị triển khai thực hiện tốt và mang lại nhiều hiệu quả thiết thực, góp phần làm chuyển biến đáng kể trong phát kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. Với những kết quả đã đạt được, các đơn vị trong khối đã đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ nhận cờ thi đua của UBND tỉnh;  Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, sở Thông tin và Truyền thông nhận bằng khen của UBNND tỉnh.

Năm 2014,khối Văn hóa – Xã hội đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như đẩy mạnh phong trào thi đua gắn với việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phấn đấu 100% các cơ quan trong khối thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu của UBND tỉnh giao; 100% cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm trở lên. Không có đảng viên, cán bộ công chức vi phạm kỷ luật; 100% cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn cơ quan văn hóa, trong đó có ít nhất 50% cơ quan, đơn vị đạt đơn vị xuất sắc.

Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *