(kontumtv.vn) – Nhằm củng cố khối đại đoàn kết và chăm lo đời sống cộng đồng các dân tộc thiểu số, ngay từ năm 1946, trong bối cảnh đất nước khó khăn và chính quyền cách mạng còn non trẻ nhưng Đảng, Bác Hồ đã có ý kiến chỉ đạo thành lập một cơ quan chuyên trách về công tác dân tộc. Trên cơ sở đó ngày 9/9/1946, Nha Dân tộc thiểu số được thành lập theo sắc lệnh số 58  của Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Nha Dân tộc thiểu số được giao nhiệm vụ: “Xem xét các vấn đề chính trị và hành chính thuộc về các dân tộc thiểu số trong nước và thắt chặt tình thân thiện giữa các dân tộc sống trên đất Việt Nam”.

Ngay  khi được thành lập, Nha Dân tộc thiểu số đã phát huy tốt vai trò là trung tâm đoàn kết của đồng bào các dân tộc thiểu số trong cả nước, thực hiện có hiệu quả việc huy động sức người, sức của để ủng hộ kháng chiến chống Pháp cho đến ngày toàn thắng 1954. Trong kháng chiến chống Mỹ, Nha Dân tộc thiểu số đã làm tốt công tác tham mưu cho Đảng, cho chính quyền cách mạng vận động đồng bào các dân tộc thiểu số ở miền Bắc tham gia xây dựng xã hội chủ nghĩa, làm hậu phương vững chắc cho miền Nam đánh Mỹ, thống nhất đất nước. Các tỉnh Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ vận động nhân dân các dân tộc đoàn kết chống lại âm mưu chia rẽ với chính sách “chia để trị” của địch; chống lại cái gọi là Mặt trận Fulrô đòi tự trị giả hiệu; chống lại việc dồn dân lập “ấp chiến lược”. Các tỉnh miền Tây Nam Bộ, thành lập các “Ban Khmer vận” để tuyên truyền vận động bà con dấy lên phong trào chống Mỹ – Ngụy rộng khắp. Các tỉnh duyên hải Trung Bộ đã vận động các dân tộc thiểu số xây dựng các căn cứ địa vững chắc, tổ chức đồng bào trực tiếp chiến đấu đánh địch, hình thành các buôn làng kiên cường, lập nhiều chiến công to lớn, góp phần quan trọng vào công cuộc đấu tranh chống Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Làng của đồng bào DTTS Tây Nguyên trong kháng chiến (Ảnh tư liệu)
Làng của đồng bào DTTS Tây Nguyên trong kháng chiến (Ảnh tư liệu)

Trải qua 68 năm xây dựng và phát triển, từ Nha Dân tộc thiểu số đến Uỷ ban Dân tộc hôm nay, với nhiều tên gọi khác nhau và trải qua nhiều giai đoạn lịch sử của đất nước. Dù ở hoàn cảnh nào, các thế hệ làm công tác dân tộc đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Qua đó, góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy kinh tế văn hóa, xã hội khu vực đồng bào dân tộc thiểu số phát triển, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững mạnh.

Cùng với công tác dân tộc trong cả nước, Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum được thành lập theo Quyết định số 18/QĐUB của UBND tỉnh vào ngày 23/5/2005. Nhờ kế thừa và phát huy tốt truyền thống của các thế hệ làm công tác dân tộc trong cả nước nói chung và của tỉnh Kon Tum nói riêng, Ban Dân tộc tỉnh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu cho Ủy ban Dân tộc, cho cấp ủy, chính quyền tỉnh trong việc  xây dựng cơ chế, chính sách và triển khai các chính sách phát triển vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Hiệu quả đạt được trong công tác của Ban Dân tộc tỉnh đã góp phần củng cố khối đại đoàn kết, giảm tỉ lệ hộ nghèo, nâng cao đời sống kinh tế, văn hóa cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Kỉ niệm 68 năm ngày thành lập Nha Dân tộc thiểu số 9/9/1946 – 9/9/2014 là dịp để đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc nhìn lại kết quả đạt được, tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống để thực hiện tốt hơn công tác dân tộc trong thời gian đến.

Văn Hiển – Duy Phong

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *