Kiểm tra ATTP tại cơ sở
Kiểm tra an toàn thực phẩm tại cơ sở

(kontumtv.vn) – Từ đầu năm 2014 đến nay, Chi cục Quản lý chất lượng Nông – Lâm và Thủy sản tỉnh Kọn Tum  đã đẩy mạnh công tác thanh, kiểm tra điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông sản trên địa bàn tỉnh. Trong đó tập trung thanh, kiểm tra chủ yếu là các cơ sở kinh doanh, sản xuất nem chả, sản xuất cà phê bột.

Nhìn chung, các cơ sở được thanh, kiểm tra đều sản xuất, kinh doanh với quy mô nhỏ, chấp hành tương đối đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm. Thông qua công tác thanh, kiểm tra, Chi cục Quản lý chất lượng Nông – Lâm và Thủy sản  đã tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về công tác vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh mặt hàng nông – lâm sản và thuỷ sản và người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh.

                                                                      Thanh Tùng – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *