(kontumtv.vn) – Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia ATVSLĐ, phòng chống chảy nổ năm 2014, sáng 19/3, bà Lê Thị Kim Đơn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, đại diện sở Kế hoạch và Đầu tư đã kiểm tra  công tác ATVSLĐ – PCCN tại Công ty TNHH MTV Bê tông và Xây lắp công nghiệp Kon Tum.

ktctyxl

Công nhân đang đúc bê tông trụ điện.

Trong quá trình kiểm tra, đoàn tập trung kiểm tra các nội dung trọng tâm như: Công tác tổ chức quản lý về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ tại doanh nghiệp; các biện pháp kỹ thuật về vệ sinh lao động, phòng chống độc hại, cải thiện điều kiện làm việc và an toàn lao động trong sản xuất; công tác chăm sóc sức khỏe của người lao động; việc tổ chức đăng ký, kiểm định máy móc, thiết bị vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động;  thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về bảo hộ lao động, tai nạn lao động và PCCN; công tác tuyên truyền, huấn luyện về ATVSLĐ – PCCN…

Qua quá trình kiểm tra, bà Lê Thị Kim Đơn đánh giá, Công ty đã quan tâm và tổ chức thực hiện khá đầy đủ các quy định của pháp luật về ATVSLĐ -PCCN, người lao động đã được trang bị phương tiện bảo hộ lao động. Tuy nhiên, trong thời gian tới, Công ty cần tiếp tục có những phương án để đảm bảo ATVSLĐ, PCCN để phòng tránh những rủi ro xảy ra trong quá trình sản xuất. Đồng thời, chú trọng tổ chức huấn luyện và tăng cường tuyên truyền ATVSLĐ, PCCN cho người lao động trong Công ty.

 

 

                                                                               Thanh Tùng – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *