(kontumtv.vn) – Trong 2 ngày 26 và 27/ 3, Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục tỉnh Kon Tum đã tiến hành  kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi tại huyện Đăk Hà.

Đak Hà đã hoàn thành
Đăk Hà đã hoàn thành phổ cập giáo dục  mầm non cho trẻ 5 tuổi

Hướng đến mục tiêu đạt chuẩn phổ cập mầm non cho trẻ em 5 tuổi, từ năm 2010 đến nay, huyện Đăk Hà đã đầu tư tổng kinh phí trên 17,7 tỉ đồng để xây dựng cơ sở vật chất trường lớp, trang thiết bị phục vụ công tác chăm sóc, giáo dục trẻ. Đến nay, 11/11 xã, thị trấn của huyện Đăk Hà đã có đủ phòng học mầm non, đảm bảo tỉ lệ 1 phòng học/ 1 lớp. Chất lượng giáo dục trẻ được nâng lên với 100% giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn.

Qua kiểm tra thực tế ở các điểm trường mầm non, Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục của tỉnh đã quyết định công nhận huyện Đăk Hà đạt tất cả các tiêu chí, qua đó hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi trên địa bàn.

Tấn Thành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *