(kontumtv.vn) – UBMTTQVN tỉnh Kon Tum đã kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại huyện Kon Rẫy.

kiem tra cong tac chuan bi

Đến thời điểm hiện tại, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Kon Rẫy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành các văn bản để lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện và xã, thị trấn. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã quán triệt, triển khai các kế hoạch cụ thể về tổ chức Đại hội đến các xã, thị trấn. Hiện nay công tác chuẩn bị cho Đại hội đã cơ bản đảm bảo tiến độ đúng theo kế hoạch. Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn đã có kế hoạch tổ chức Đại hội cụ thể và báo cáo dự kiến nhân sự chủ chốt, Đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã được tổ chức xong trong quý I/2019. Riêng Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Lập, đơn vị được huyện chọn tổ chức Đại hội điểm, dự kiến vào đầu tháng 1/2019 sẽ tiến hành đại hội.

Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Kon Tum Trần Bình Trọng đề nghị Ban Thường trực UBMTTQVN huyện Kon Rẫy và các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội các cấp; chuẩn bị xây dựng tốt báo cáo chính trị của Đại hội, tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy cho công tác nhân sự UBMTTQ, đảm bảo đúng theo cơ cấu, thành phần quy định, đặc biệt là chức danh Chủ tịch UBMTTQVN các cấp. UBMTTQVN huyện tiếp tục chỉ đạo, lãnh đạo và giúp đỡ đơn vị đại hội điểm triển khai công tác chuẩn bị Đại hội đúng theo quy định đã đề ra.

 CTV Lâm Hiền – Thành Trung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *