(kontumtv.vn) – Sáng 17/9, đoàn công tác UBMTTQVN tỉnh Kon Tum do Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Trần Bình Trọng làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội MTTQVN cấp cơ sở và cấp huyện nhiệm kỳ 2019 – 2024 tại huyện Ngọc Hồi.

KIEM TRA CONG TAC CHUAN BI DAI HOI MTTQ

Đến nay, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Ngọc Hồi đã tiến hành các bước chuẩn bị Đại hội đảm bảo về nội dung, đề án nhân sự UBMTTQVN nhiệm kỳ mới trình cấp ủy Đảng xem xét, phê duyệt. Theo kế hoạch, Đại hội MTTQVN cấp cơ sở sẽ tổ chức xong trong quý I năm 2019, riêng UBMTTQVN thị trấn Plei kần, đơn vị được chọn tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở sẽ tổ chức Đại hội vào đầu tháng 12/2018. Đại hội MTTQVN huyện được tổ chức trong tháng 3/2019.

Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Trần Bình Trọng đề nghị UBMTTQVN huyện và các xã, thị trấn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuẩn bị về nội dung dự thảo văn kiện, đề án nhân sự nhiệm kỳ mới; tăng cường công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội, coi trọng công tác tuyên truyền đối ngoại về chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam… Đồng thời đề nghị các cấp ủy Ðảng, chính quyền tăng cường phối hợp và tạo mọi điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp cơ sở và cấp huyện chuẩn bị và tiến hành tổ chức đảm bảo diễn ra trang trọng, an toàn, tiết kiệm, đúng tiến độ và đúng quy định của Ðiều lệ MTTQVN và các văn bản hướng dẫn chỉ đạo của Trung ương và UBMTTQVN tỉnh.

                                                                CTV Thu Trang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *