(kontumtv.vn) – Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum Trần Bình Trọng làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại huyện Sa Thầy để kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội  MTTQVN cấp xã nhiệm kỳ 2019-2024, trọng tâm là các đơn vị đại hội điểm.

KIEM TRA CONG TAC CHUAN BI DAI HOI MAT TRAN HUYEN SA THAY

Huyện Sa Thầy có 11 xã, thị trấn với 74 thôn làng. Đến nay, UBMTTQVN huyện Sa Thầy đã chỉ đạo, hướng dẫn các xã bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên trong công tác chuẩn bị Đại hội Mặt trận. Nhìn chung, các bước tiến hành công tác chuẩn bị Đại hội MTTQVN cấp xã trên địa bàn huyện đều rất thuận lợi. Đến nay các xã đã tiến hành các bước chuẩn bị Đại hội đảm bảo về nội dung, đề án nhân sự nhiệm kỳ mới. Đối với xã tổ chức đại hội điểm, đã hoàn thành các bước chuẩn bị theo kế hoạch đề ra.

Kết luận tại buổi làm việc, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Trần Bình Trọng yêu cầu địa phương cần bám sát quy định hướng dẫn của cấp trên về công tác tổ chức Đại hội, nhất là việc chuẩn bị nhân sự. Các Ban Mặt trận thôn, làng hoàn thành tổng kết Ban Công tác Mặt trận trước tháng 1/2019. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thi đua lao động sản xuất chào mừng  Đại hội MTTQVN các cấp.

CTV Trang Nhung – Thanh Huyền

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *