(kontumtv.vn) – Ngày 22/10, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng do Thiếu tướng Lê Thái Ngọc – Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng làm trưởng đoàn đã kiểm tra kết quả triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2013 – 2016” của Bộ Quốc phòng tại tỉnh Kon Tum. Tham gia đoàn kiểm tra việc có lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan.

Bộ Tư lệnh BĐBP kiểm tra
Bộ Tư lệnh BĐBP kiểm tra thực hiện pháp luật

Triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2013 – 2016” của Bộ Quốc phòng, UBND tỉnh Kon Tum đã thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án cấp tỉnh. Tại 13 xã biên giới thuộc 3 huyện Đăk Glei, Ngọc Hồi, Sa Thầy đã thành lập Tổ giúp việc triển khai thực hiện Đề án. Từ năm 2013 đến nay, các xã biên giới đã xây dựng và duy trì tủ sách pháp luật; tổ chức tập huấn cho 280 cán bộ làm công tác tuyên truyền pháp luật, người có uy tín trong cộng đồng dân cư, các chức sắc tôn giáo. Các đồn biên phòng và UBND các xã biên giới đã phối hợp tổ chức lồng ghép trong các cuộc họp của cơ quan, đơn vị, chào cờ đầu tuần, trên các phương tiện thông tin đại chúng để tuyên truyền Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sửa đổi năm 2013; các bộ luật, luật, pháp lệnh và các nghị định đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đồng bào các dân tộc ở khu vực biên giới. Ngoài ra, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tổ chức thi  tuyên truyền viên trẻ và tuyên truyền viên pháp luật trong thanh niên Bộ đội Biên phòng tỉnh, có 144 tuyên truyền viên tham gia, trong đó có 52 tuyên truyền viên là người đồng bào các DTTS thuộc 13 xã biên giới. Với những giải pháp đồng bộ, trọng tâm trong việc triển khai thực hiện Đề án, đã từng bước đưa pháp luật vào cuộc sống, nâng cao sự hiểu biết, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân và đội ngũ cán bộ, đảng viên ở khu vực biên giới.

Kết luận buổi làm việc, Thiếu tướng Lê Thái Ngọc đã biểu dương và ghi nhận những kết quả nổi bật của tỉnh Kon Tum trong việc triển khai thực hiện Đề án. Đồng thời đề nghị Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, sát dân, giúp nhân dân phát triển kinh tế, xây dựng đời sống, nâng cao dân trí, nhận thức về pháp luật, tạo lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; rà soát, kịp thời khắc phục những thiếu sót trong quá trình triển khai thực hiện, phát huy hơn nữa vai trò của cán bộ ở cơ sở trong việc triển khai thực hiện Đề án.

Ngọc Chí – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *