(kontumtv.vn) – Ban Rà soát thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng tỉnh Kon Tum vừa ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác tổ chức thực hiện việc rà soát thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng tại các địa phương trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị
Hội nghị rút kinh nghiệm rà soát thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công

Nội dung kiểm tra tập trung vào công tác tổ chức, chỉ đạo, triển khai tổng rà soát của Ban Rà soát cấp huyện, xã; hoạt động phổ biến, tuyên truyền mục đích, yêu cầu tổng rà soát; công tác kiểm tra, đôn đốc việc tiến hành rà soát  thực hiện chính sách ưu đãi người có công của các xã, phường, thị trấn; công tác nghiệm thu, tổng hợp và phúc tra kết quả rà soát.

Thông qua kiểm tra, Ban Rà soát của tỉnh sẽ kịp thời chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện tại cơ sở; đồng thời tăng cường hướng dẫn các địa phương tiến hành rà soát đúng tiến độ, đạt kết quả. Kết quả  kiểm tra được Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25/8/2014.

                                                                              Nghĩa Hà- Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *