(kontumtv.vn) – Vừa qua, Ban chỉ đạo triển khai  Quyết định 1956 của tỉnh đã tiến hành kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Đề án Đào tạo nghề cho lao động năm thôn năm 2013 tại địa bàn thành phố Kon Tum.

gqvlkt

Các đại biểu dự kiểm tra, giám sát Đề án đào tạo nghề.

  Năm 2013, thành phố Kon Tum đã  đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tư vấn học nghề và việc làm cho lao động nông thôn dưới nhiều hình thức, tổ chức đào tạo nghề cho hơn 310 lao động, trong đó có gần 190 lao động tham gia các lớp đào tạo nghề nông nghiệp, số còn lại tham gia các lớp đào tạo nghề phi nông nghiệp. Sau khi được đào tạo, một số lao động đã tự tìm được việc làm hoặc được giới thiệu tới các công ty, xí nghiệp trong và ngoài tỉnh để làm việc. Nhân dịp này, thành phố Kon Tum kiến nghị, Ban chỉ đạo triển khai Quyết định 1956 tỉnh đề xuất với các bộ ngành Trung ương tăng mức hỗ trợ tiền ăn cho học viên tham gia đào tạo nghề thay cho mức hỗ trợ là 15.000đ/ ngày như hiện nay; Các Quyết định và Thông tư liên tịch hướng dẫn cần phải có sự thống nhất trong qui định về thời gian đào tạo của mỗi khóa học. Đồng thời, đề xuất tỉnh cần có sự tác động đối với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong công tác phối hợp đào tạo nghề và tiếp nhận lao động sau đào tạo.

  Thảo luận, trao đổi tại buổi làm việc, các thành viên trong Ban chỉ đạo đề nghị, trong thời gian tới thành phố Kon Tum cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, tư vấn, tuyển sinh đào tạo nghề, giới thiệu việc làm về các địa phương để người lao động ở nông thôn chủ động tìm hiểu ngành nghề và đăng ký tham gia học nghề; thường xuyên kiểm tra giám sát việc thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở cơ sở, chú trọng tổ chức các ngành nghề đào tạo phù hợp, gắn với giải quyết việc làm cho người lao động đã qua các lớp đào tạọ.

 

                                                                              Thanh Tùng – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *