(kontumtv.vn) – Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa do Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Hồng Lý làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh Kon Tum.

BAN CHI DAO TRUNG UONG KIEM TRA PHONG TRAO TOAN DAN DOAN KET XAY DUNG DOI SONG VAN HOA TAI TINH KON TUM

Tiếp và làm việc với đoàn có Giám đốc sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Bình, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo cùng các thành viên Ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa của tỉnh.

Trong thời gian qua, Ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh Kon Tum đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trong toàn tỉnh; kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền triển khai đầy đủ các nội dung chỉ đạo của Trung ương. Các cơ quan thành viên của Ban Chỉ đạo đã xây dựng kế hoạch, chương trình hành động để cụ thể hóa các nội dung của phong trào gắn với nhiệm vụ thực tiễn. Kết quả, năm 2017 toàn tỉnh có gần 91.700 hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa, đạt 72%; 609 khu dân cư đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa, đạt 70%; Có 13 xã đạt danh hiệu nông thôn mới. Đến nay, 46/102 xã, phường, thị trấn có trung tâm văn hóa thể thao; 81/237 nhà văn hóa, khu thể thao thôn, làng đạt chuẩn; trên 50% làng DTTS có nhà sinh hoạt cộng đồng. Toàn tỉnh có 479/848 cơ quan, đơn vị được công nhận đạt chuẩn văn hóa.

Tại buổi làm việc, Ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh Kon Tum đề nghị Trung ương tiếp tục duy trì và tăng mức hỗ trợ từ Chương trình mục tiêu quốc gia về Xây dựng nông thôn mới đối với các tiêu chí về văn hóa; tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; kiến nghị nâng cao mức hỗ trợ đầu tư kinh phí từ nguồn ngân sách cho phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; Trung ương giảm bớt các ban chỉ đạo để tránh tình trạng chồng chéo và hoạt động không hiệu quả.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Hồng Lý, trưởng đoàn kiểm tra đánh giá cao kết quả đạt được của tỉnh Kon Tum trong phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; mong muốn tỉnh Kon Tum tiếp tục phát huy kết quả đạt được, chú trọng khắc phục những hạn chế, tồn tại mang tính chủ quan để nâng cao chất lượng, hiệu quả của phong trào; đề nghị Ban Chỉ đạo tỉnh Kon Tum chú trọng công tác kiểm tra, biểu dương, khen thưởng các đơn vị làm tốt phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Trưởng đoàn kiểm tra ghi nhận và đánh giá cao những kiến nghị của tỉnh Kon Tum. Trên cơ sở kiến nghị đoàn sẽ tham mưu, đề xuất với Ban Chỉ đạo Trung ương có hướng giải quyết.

                                                          Văn Hiển – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *