Kiểm tra
Kiểm tra các máy móc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ

(kontumtv.vn) – Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh vừa tiến hành kiểm tra công tác an toàn vệ sinh lao động – phòng chống chảy nổ tại Công ty Điện lực Kon Tum.

Với đặc thù của ngành điện, trong quá trình kiểm tra, đoàn kiểm tra liên ngành chú trọng  kiểm tra việc xây dựng kế hoạch bảo hộ lao động hàng năm, số lượng cán bộ y tế đảm nhiệm công việc  chăm sóc sức khỏe tại đơn vị. Ngoài ra, đoàn còn kiểm tra các loại máy móc, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động đang sử dụng tại đơn vị.

Sau khi kiểm tra thực tế, đoàn kiểm tra liên ngành đánh giá cao những nỗ lực của Công ty Điện lực Kon Tum trong việc triển khai các hoạt động nhằm đảm bảo ATVSLĐ – PCCN tại đơn vị.  Đặc biệt là việc đơn vị đã thành lập Hội đồng Bảo hộ lao động, hàng năm đều xây dựng kế hoạch và thực hiện tốt công tác  ATVSLĐ – PCCN, thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho người lao động, đo môi trường lao động để thực hiện bồi dưỡng bằng hiện vật làm cơ sở cho việc cải thiện điều kiện lao động . . .

Đoàn kiểm tra liên ngành đề nghị Công ty Điện lực Kon Tum tiếp tục duy trì và phát huy những kết quả đã đạt được trong việc đảm bảo ATVSLĐ –  PCCN trong thời gian tới.

                                                                            Thanh Tùng – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *