Kiểm tra
Kiểm tra thực hiện Cuộc vận động tại Kon Rẫy

(kontumtv.vn) – Vừa qua, UBMTTQVN 4 huyện, thành phố thuộc Cụm thi đua số 2, gồm Sa Thầy, Kon Rẫy, Kon Plông và Thành phố Kon Tum đã tiến hành kiểm tra, chấm điểm thi đua thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” tại huyện Kon Rẫy.

Trong năm 2014, huyện Kon Rẫy chọn 2 khu dân cư thôn 1 và thôn 6, xã Tân Lập để ký kết thi đua với các khu dân cư trong cụm. Kết quả chấm điểm cuối năm, cả 2 khu dân cư đều vượt điểm chuẩn khu dân cư văn hóa. Trong đó, thôn 1 xã Tân Lập đã 3 năm giữ vững danh hiệu Khu dân cư văn hóa cấp huyện và năm nay được đề nghị công nhận Khu dân cư văn hóa cấp tỉnh.

Quang Mẫn – Duy Phong

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *