Sáng ngày 18/11, đoàn công tác của Ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ của tỉnh Kon Tum do đồng chí Võ Ngọc Trung- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo tỉnh  làm trưởng đoàn  đã tiến hành kiểm tra tình hình thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại  Trường Chính trị tỉnh.

ktth

Đồng chí Võ Ngọc Trung kiểm tra thực hiện Quy chế dân chủ tại Trường Chính trị.

Trường  Chính trị tỉnh có 4 khoa chuyên môn và 3 phòng nghiệp vụ với gần 40 cán bộ, viên chức, lao động. Đảng bộ nhà trường gồm 3 chi bộ với 26 đảng viên. Quán triệt, triển khai Kết luận 65 của Ban Bí thư Trung ương và hướng dẫn của Ban chỉ đạo cấp tỉnh, Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường đã kiện toàn, củng cố Ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế  dân chủ ở cơ sở, tập trung xây dựng và tổ chức thực hiện đồng bộ các quy chế, quy định liên quan đến phát huy dân chủ phù hợp với tình hình thực tế nhà trường. Nổi bật trong công khai những việc cán bộ, viên chức được biết, được tham gia ý kiến, được giám sát, kiểm tra, những việc hiệu trưởng quyết định,  công khai kế hoạch công tác  hàng năm, hàng tháng, hàng quý, xây dựng nội dung, quy chế cơ quan, công khai kinh phí hoạt động, tình hình thu- chi tài chính và kiểm kê, việc mua sắm, thanh lý tài sản cơ quan để cán bộ, viên chức theo dõi, giám sát thực hiện. Công tác tổ chức cán bộ được thực hiện một cách dân chủ từ khâu quy hoạch, sơ tuyển đến bổ nhiệm các chức danh  lãnh đạo, quản lý. Công tác quản lý học viên ngày càng đi vào nề nếp, kỷ cương trên cơ sở  xây dựng quy chế lớp học, phát huy tính chủ động, tích cực của học viên. Nhờ thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, Đảng bộ, Ban giám hiệu và các đoàn thể quần chúng của trường Chính trị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ  được giao.

Qua trao đổi, nắm bắt tình hình thực tế, Đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo  xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ của tỉnh  đã làm rõ một số hạn chế, tồn tại cần rút kinh nghiệm trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của Trường Chính trị. Đáng chú ý là trường chậm sửa đổi, bổ sung một số quy định, quy chế cho phù hợp với tình hình thực tế; một bộ phận đảng viên và cán bộ, viên chức, người lao động chưa thực sự phát huy vai trò, trách nhiệm trong  thực hiện quy chế dân chủ, góp phần xây dựng cơ quan vững mạnh./.

                                                         Nghĩa Hà- Ngọc Chí/kontumtv.vn

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *