(kontumtv.vn) – Vừa qua, Bà Lê Thị Kim Đơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đơn vị trong Tổ tiếp nhận gói cam kết do Qũy Thiện Tâm – Tập đoàn Vin Group hỗ trợ đã đi kiểm tra tình hình nuôi bò tại huyện Kon Rẫy.

kt bo

 Kiểm tra tình hình chăn nuôi bò do Qũi Thiện Tâm tài trợ tại huyện Kon Rẫy

Qua kiểm tra, cho thấy đa số các hộ được hỗ trợ bò đều chăm sóc, phát triển tốt, chuồng trại được xây dựng đảm bảo. Tuy nhiên trong đợt tiếp nhận 150 con bò của huyện vừa qua, sau khi tiếp nhận từ 1 đến 2 ngày đã có hiện tượng một số con đi không được, bỏ ăn và đã có 21 con bị chết. Nguyên nhân chủ yếu được xác định do quá trình vận chuyển của các địa phương giao về các hộ không đảm bảo, dẫn đến bò kiệt sức. Mặt khác, kinh nghiệm và điều kiện chăn nuôi của bà con chưa đáp ứng yêu cầu cũng khiến bò bị chết. Kiểm tra tại các đơn vị được tiếp nhận bò, bà Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đề nghị chính quyền địa phương rà soát lại các hộ có bò chết, xem xét lại vấn đề chăm sóc, đồng thời tìm hiểu các nguyên nhân dẫn đến bò chết. Bên cạnh đó, bà Lê Thị Kom Đơn cũng lưu ý chính quyền các địa phương cần có giải pháp phối hợp với các hộ chăn nuôi để chăm sóc số bò còn lại cho thật tốt, không để hiện tượng bò chết xảy ra và phải báo cáo kịp thời trong các cuộc họp định kỳ của UBND tỉnh.

Trong dịp này, bà Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã đến thăm hỏi, động viên các hộ có số bò chết và cho biết sẽ tiếp tục tạo điều kiện hỗ trợ khi tranh thủ được nguồn ủng hộ để giúp bà con vươn lên thoát nghèo.             

                                                                                             Duy Phong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *