(kontumtv.vn) – Tỉnh Kon Tum hiện có 9 nghĩa trang liệt sĩ và 34 nhà bia tưởng niệm liệt sĩ. Từ năm 2011 đến nay, 33,6 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Nhà nước đã được tỉnh và các địa phương đầu tư xây dựng, tu bổ, sửa chữa các công trình lịch sử – văn hóa mang ý nghĩa này. Gắn với  hoạt động đền ơn đáp nghĩa của tuổi trẻ và phong trào “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” của ngành giáo dục, các nghĩa trang liệt sĩ và nhà bia tưởng niệm những người con ưu tú đã hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc đều được nhận chăm sóc, bảo vệ; trở thành địa chỉ giáo dục truyền thống cách mạng và là nơi thăm viếng, tưởng niệm. 5 năm qua, đã có 253 mộ liệt sĩ được tìm kiếm, cất bốc, quy tập tại các nghĩa trang trong tỉnh.

                                                                              Nghĩa Hà – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *