(kontumtv.vn) – Danh mục 6 đề  tài, dự án khoa học và công nghệ  đã được UBND tỉnh Kon Tum phê duyệt, giao cho Sở Khoa học và Công nghệ xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì triển khai thực hiện trong năm 2015.

6

Năm nay, trong lĩnh vực khoa học nông nghiệp, có 02 đề tài được nghiên cứu, là xây dựng mô hình thâm canh tăng năng suất, chất lượng cây mía; nghiên cứu xác định cơ cấu cây trồng trên đất lúa một vụ tại địa bàn tỉnh. 02 đề tài trong lĩnh vực khoa học, kỹ thuật và công nghệ là đề tài nghiên cứu, sản xuất cà phê chất lượng cao bằng công nghệ lên men tại huyện Đăk Hà; đề tài sản xuất thử nghiệm “Nước giải khát Sâm dây” đóng lon và “Cao Sâm dây ” từ nguồn nguyên liệu của địa phương. Bên cạnh đó, 2 đề tài được xác định trong lĩnh vực Khoa học xã hội và nhân văn gồm đề tài về “Lịch sử công tác văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch tỉnh Kon Tum giai đoạn 1945-2015” và đề tài “Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục ở các trường phổ thông dân tộc bán trú, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục”.

                                                                               Nghĩa Hà – Tấn Thành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *