Tinh chế gỗ xuất khẩu
Tinh chế gỗ xuất khẩu

(kontumtv.vn) – 6 tháng đầu năm 2015, tổng nguồn vốn đầu tư phát triển của tỉnh Kon Tum đạt  khoảng 3.200 tỷ đồng, tăng 4 % so với cùng kỳ 6 tháng đầu năm ngoái. Trong số này, vốn đầu tư ngân sách nhà nước chiếm hơn 43 %, còn lại chủ yếu vốn của dân cư và các doanh nghiệp ngoài nhà nước. Riêng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài  vào địa bàn tỉnh còn hạn chế, chiếm 0,02% tổng nguồn vốn đầu tư phát triển.

Mặc dù còn nhiều khó khăn, song nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước vẫn được quan tâm  bố trí để đầu tư kết cấu hạ tầng và hỗ trợ sản xuất, đời sống nhân dân thông qua các chương trình mục tiêu quốc gia và trái phiếu Chính phủ. Vốn đầu tư của người dân chủ yếu được tập trung mở mang sản xuất nông nghiệp, phát triển quy mô hoạt động  thương mại – dịch vụ.

Nghĩa Hà – Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *