Thăm hỏi gia đình chính sách
Thăm gia đình chính sách nhân ngày 27/7

(kontumtv.vn) – Đến nay, 87 xã, phường, thị trấn của tỉnh Kon Tum đã được công nhận xã, phường, thị trấn làm tốt công tác thương binh liệt sĩ, chiếm 85% tổng số xã, phường, thị trấn và tăng 8 đơn vị so với cùng thời điểm năm 2011. Đáp ứng 6 tiêu chuẩn  quy định, cấp ủy, chính quyền các xã, phường làm tốt luôn quan tâm lãnh đạo công tác thương binh liệt sĩ; thực hiện đầy đủ chính sách người có công; các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội  phối hợp triển khai tốt công tác chăm lo cho đối tượng chính sách; cán bộ thương binh xã hội của địa phương có đủ phẩm chất, năng lực công tác. Các xã, phường, thị trấn kịp thời phát hiện sai sót và không để xảy ra tiêu cực trong thực hiện chính sách. Thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công có mức sống trung bình trở lên so với mức sống của người dân trên địa bàn.

Tỉnh Kon Tum phấn đấu đến cuối năm 2015, có thêm 3 xã, phường, thị trấn được công nhận làm tốt công tác thương binh liệt sĩ, phấn đấu đạt 100% xã, phường, thị trấn làm tốt công tác này vào năm 2020.

                                                                           Nghĩa Hà – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *