Hộ nghèo được giao quản lý bảo vệ rừng
Hộ nghèo được hỗ trợ trồng cây công  nghiệp

(kontumtv.vn) – Trong phạm vi triển khai Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011-2015, tỉnh Kon Tum đã tiếp nhận  đầu tư  trên 537 tỷ đồng để xây dựng  kết cấu hạ tầng, nhân rộng các mô hình giảm nghèo và hỗ trợ điều kiện sản xuất – sinh hoạt giúp đồng bào các  dân tộc thiểu số  thoát nghèo. Dự án mô hình giảm nghèo bền vững được  đầu tư  tại 08 xã nghèo, mỗi mô hình được hỗ trợ 500 triệu đồng, thu hút 50 hộ nghèo tham gia với  hình thức luân chuyển vốn chăn nuôi bò sinh sản. Bên cạnh đó, ngành Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh chủ trì, phối hợp tổ chức 4 lớp đào tạo, tập huấn cho cán bộ giảm nghèo cấp xã, huyện, triển khai đồng bộ 6 loại hình tuyên truyền giảm nghèo, kiểm tra tình hình thực hiện các chính sách liên quan đến giảm nghèo…

Những năm qua, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh được giảm bình quân  hơn 5% / năm, cao hơn  so với chỉ tiêu Trung ương giao (giảm 3% hộ nghèo/ năm).

                                                                             Nghĩa Hà – Thanh  Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *