(kontumtv.vn) – Ngay từ những ngày đầu xuân Giáp Ngọ 2014, theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh, tất cả các huyện, thành phố trong tỉnh đã chọn điểm và công trình đồng loạt tổ chức ra quân tạo bước đột phá và khí thế mới trong xây dựng nông thôn mới của tỉnh.

ktxdntm

Người dân nhiều nơi đóng góp công sức xây dựng đường giao thông nông thôn.

Đề án về cơ chế, chính sách hỗ trợ xây dựng một số công trình hạ tầng kinh tế – xã hội thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2014 – 2015 được UBND tỉnh ban hành từ cuối năm 2013, nhằm tập trung các nguồn lực để ưu tiên đầu tư xây dựng, phát triển đồng bộ hệ thống giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng và các công trình vệ sinh. Phấn đấu đến năm 2015, toàn tỉnh sẽ làm được khoảng 750 km đường giao thông nông thôn và 165 km kênh mương nội đồng. Riêng kế hoạch trong năm 2014, các địa phương đăng ký thực hiện gần 300 km đường giao thông nông thôn và trên 40 km kênh mương nội đồng.

Theo Đề án, toàn tỉnh có 53 xã và 59 thôn trọng điểm được ngân sách Nhà nước hỗ trợ đầu tư 100% theo giá trị dự toán công trình. Chi phí nhân công được chi trả trực tiếp cho người hưởng lợi tham gia thi công công trình theo đơn giá của dự toán công trình được phê duyệt. Các xã, thôn còn lại ngân sách Nhà nước chỉ hỗ trợ 100% chi phí về xi măng, sắt, chi phí vận chuyển vật tư đến địa điểm xây dựng công trình và 02 triệu đồng/km để chi phí cho công tác quản lý công trình, người dân vùng hưởng lợi tự nguyện tham gia đóng góp tiền mua, hoặc tự khai thác cát, đá sỏi và tự tổ chức thực hiện thi công xây lắp công trình. Riêng đối với xây dựng kênh mương, ngoài xi măng và sắt, ngân sách Nhà nước hỗ trợ thêm 20 triệu đồng/km để mua vật liệu khác như cát, đá, sỏi và thuê mướn máy móc. Ông Trần Văn Chương, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT, Chánh Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới  tỉnh cho biết: Điểm mới là khi làm đương giao thông nông thôn và làm kênh mương nội đồng, các công trình  đều thực hiện theo thiết kế mẫu và dự toán mẫu, không phải thuê các đơn vị tư vấn để lập dự toán và không phải thuê tư vấn thiết kế nữa. Như vậy đã giảm đi một phần rất lớn về các chi phí gián tiếp để tập trung tất cả cho vật tư, thiết bị, tạo điều kiện cho các địa phương để thực hiện nhiệm vụ làm đường giao thông và kênh mương nội đồng.

Mục tiêu của Đề án là phấn đấu đến năm 2015 cơ bản tất cả xã trong tỉnh có hệ thống giao thông nông thôn và kênh mương nội đồng đạt chuẩn theo tiêu chí nông thôn mới, từng bước cải thiện vệ sinh môi trường nông thôn, thay đổi nhanh diện mạo nông thôn trên địa bàn tỉnh, tạo bước đột phá để đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

 

Quang Mẫn- Duy Phong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *