(kontumtv.vn) – Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 27 ngày 6/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đội ngũ trí thức khối hành chính sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum không ngừng tăng về số lượng và được củng cố về chất lượng.

DOI NGU TRI THUC KHOI HANH CHINH SU NGHIEP

 Toàn tỉnh hiện có trên 9.800 trí thức khối hành chính và sự nghiệp, tăng trên 1.600 người so với năm 2007.

Trong đó, đội ngũ trí thức tham gia công tác quản lý, lãnh đạo chủ chốt đã phát huy tốt vai trò, khả năng của mình trong quản lý, điều hành và trong xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Đội ngũ trí thức trong lĩnh vực Giáo dục là lực lượng nòng cốt góp phần nâng cao chất lượng dạy và học trên địa bàn tỉnh. Đội ngũ trí thức trong ngành Y đã có nhiều đóng góp trong việc bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Ngoài ra, đã có gần 200 trí thức tham gia nghiên cứu khoa học, thực hiện thành công gần 60 đề tài, dự án khoa học, công nghệ cấp tỉnh. Kết quả các đề tài này đã phục vụ tốt cho phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Kon Tum.

                                      Văn Hiển – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *