(kontumtv.vn) – Đã có gần 10.340 hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Kon Tum được thoát nghèo theo chuẩn đa chiều từ năm 2015 đến nay. Trong đó có gần 9.300 hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

Làng đồng bào DTTS
Làng đồng bào DTTS

Bình quân mỗi năm có trên 4% số hộ trong tỉnh được thoát nghèo. Riêng tỉ lệ hộ dân tộc thiểu số giảm nghèo đạt trên 5% mỗi năm. Đến nay, toàn tỉnh có trên 24.200 hộ nghèo người dân tộc thiểu số, chiếm hơn 36% số hộ dân tộc thiểu số toàn tỉnh.

Có được kết quả tốt trong công tác giảm nghèo đa chiều là nhờ tỉnh Kon Tum sử dụng tốt nguồn đầu tư của Trung ương gắn với phát huy tốt tiềm năng, lợi thế về đất đai, thổ nhưỡng của địa phương. Thông qua các công trình hạ tầng nông thôn và các mô hình như trồng cây dược liệu, cây cà phê xứ lạnh, cây cao su, bời  lời, chăn nuôi, xuất khẩu lao động, đã giúp nhiều hộ thoát nghèo để trở thành hộ có thu nhập khá.

Giai đoạn 2016-2018, đã có gần 1.300 tỉ đồng từ các chương trình mục tiêu quốc gia đã được đầu tư để giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Trong đó ngân sách Trung ương hơn 984 tỉ đồng, ngân sách địa phương trên 286,5 tỉ đồng.

Văn Hiển – Huỳnh Đại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *