(kontumtv.vn) – Tính đến tháng 9/2018, tất cả 102 xã, phường, thị trấn của tỉnh Kon Tum đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi.

KON TUM GIU VUNG KET QUA PHO CAP GIAO DUC

 Để có được kết quả này, bên cạnh kiện toàn mạng lưới trường lớp gắn với chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, giáo viên theo đúng quy định, tỉnh Kon Tum đã thực hiện tốt việc huy động trẻ trong độ tuổi ra lớp đạt tỉ lệ gần 90%. Riêng trẻ 5 tuổi ra lớp đạt tỷ lệ 99,7%.

 Về phổ cập giáo dục Tiểu học, năm 2010 tỉnh Kon Tum được Bộ GD&ĐT kiểm tra công nhận đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 1. Đến nay, trong 10 huyện, thành phố có 5 đơn vị đạt mức độ 2 và 5 đơn vị đạt mức độ 3.

Về phổ cập Trung học cơ sở, tỉnh Kon Tum đã hoàn thành vào năm 2009. Hiện nay tất cả 102 đơn vị cấp xã và 10/10 huyện/thành phố duy trì vững chắc kết quả đạt chuẩn. Số người 15-18 tuổi tốt nghiệp THCS đạt gần 85%.

Mục tiêu của tỉnh Kon Tum đến năm 2020 là hoàn thành phổ cập giáo dục Tiểu học, xóa mù chữ mức độ 2 và duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 1; đồng thời nâng cao số xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS ở mức 2; giải quyết cơ bản tình trạng người mù chữ, tái mù chữ, học sinh bỏ học ở vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Văn Hiển

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *