(kontumtv.vn) – 5 năm (2011 – 2015), Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới  được tỉnh Kon Tum huy động trên 853 tỷ đồng  để  đầu tư kết cấu hạ tầng và thực hiện các tiêu chí nông thôn mới.

Ra quân làm đường giao thông nông thôn
Ra quân làm đường giao thông nông thôn

Trong số nguồn vốn huy động, ngoài 194 tỷ đồng được ngân sách Nhà nước  phân bổ trực tiếp, đã có 453 tỷ đồng vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án;  trên 146 tỷ đồng vốn tín dụng; hơn 25,6 tỷ đồng được các doanh nghiệp hỗ trợ và khoảng 34 tỷ đồng nhân dân đóp góp, chủ yếu  tập trung xây dựng hệ thống giao thông và các công trình hạ tầng theo tiêu chí nông thôn mới.

Mặc dù khả năng huy động còn hạn chế, mới đáp ứng 23% nhu cầu, song nguồn vốn được đầu tư  đã  góp phần để  toàn tỉnh có 03 xã đạt tiêu chí giao thông, 50 xã đạt tiêu chí thủy lợi, 63 xã đạt tiêu chí về điện, 17 xã đạt tiêu chí về trường học, 11 xã đạt tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa…03 xã Hà Mòn, Đăk Mar (huyện Đăk Hà) và Đoàn Kết (thành phố Kon Tum) đạt chuẩn xã nông thôn mới. Toàn tỉnh phấn đấu đến cuối năm 2015, có 20% số xã đạt chuẩn xã nông thôn mới, các xã còn lại tăng thêm ít nhất 02 tiêu chí.

                                                                                Nghĩa Hà – Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *