(kontumtv.vn) – Để đảm bảo thực hiện đúng lộ trình phân phối nhiên liệu xăng sinh học E5 trên địa bàn bắt đầu từ ngày 1/12/2015 theo Quyết định 53 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định 773 của UBND tỉnh, trong 2 ngày 26 – 27/11, lãnh đạo Sở Công Thương tỉnh Kon Tum đã tiến hành kiểm tra tiến độ công tác chuẩn bị tại các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn.

Kiểm tra thực hiện
Kiểm tra thực hiện phân phối xăng E5

Qua kiểm tra 6 cửa hàng kinh doanh xăng dầu tại các huyện Đăk Hà, Đăk Tô, Ngọc Hồi và thành phố Kon Tum cho thấy, đến nay hầu hết các cửa hàng kinh doanh xăng dầu đã chuẩn bị sục rửa bồn, hoặc đầu tư bồn chứa mới, chuẩn bị trụ bơm sẵn sàng tiếp nhận và phân phối xăng E5 đúng thời gian quy định. Đặc biệt các cửa hàng trong hệ thống Chi nhánh Xăng dầu Kon Tum – Công ty Xăng dầu Bắc Tây Nguyên đã có băng rôn quảng bá, tuyên truyền về thời gian thực hiện phân phối xăng E5.

Ngoài việc kiểm tra nắm bắt tình hình, tiến độ công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, nguồn nhiên liệu, các kế hoạch, phương án của doanh nghiệp, lãnh đạo Sở Công Thương đặc biệt quan tâm tìm hiểu những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc, đôn đốc các doanh nghiệp khẩn trương chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để thực hiện đúng lộ trình phân phối xăng E5 cho khách hàng từ ngày 1/12/2015. Trong đó, cần chú ý đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá về những lợi ích của xăng sinh học E5 đối với môi trường, xã hội; xây dựng kế hoạch thực hiện của doanh nghiệp trong thực hiện phân phối xăng E5 theo lộ trình, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh theo hướng giảm dần việc nhập xăng RON 92 để chuyển sang bán xăng E5.

                   Quang Mẫn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *