(kontumtv.vn) – Đến nay, 100% số xã, phường, thị trấn và 97% số thôn, làng trên địa bàn tỉnh  Kon Tum đã có điện lưới quốc gia, gần 98% số hộ dân được sử dụng điện. Trên cơ sở đẩy nhanh tiến độ triển khai Dự án cải tạo và nâng cấp lưới điện phân phối Kon Tum bằng nguồn vốn vay Ngân hàng Tái thiết Đức, đầu tư hệ thống cấp điện cho các thôn làng khu vực Tây Nguyên, khả năng đến cuối năm 2015, số hộ dân trên địa bàn tỉnh được sử dụng điện được nâng lên trên 99 % – tăng 1,2% so với năm 2014.

Phấn đấu có 100% hộ dân được sử dụng điện vào năm 2020, cơ sở được tỉnh xác định là triển khai “Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Kon Tum, giai đoạn 2014-2020”, với tổng mức đầu tư trên 500 tỷ đồng. Dự án đảm bảo cấp điện cho trung tâm huyện và các xã mới thành lập chưa có điện; các thôn, làng chưa có điện khu vực gần biên giới, vùng sâu, vùng xa cần tăng cường về an ninh, quốc phòng; các nhóm hộ chưa có điện thuộc các xã đã đăng ký hoàn thành xây dựng nông thôn mới.

                                                                         Nghĩa Hà – Tấn Thành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *