(kontumtv.vn) – Sở Y tế tỉnh Kon Tum đã ban hành kế hoạch triển khai công tác loại trừ bệnh phong ở quy mô cấp huyện giai đoạn 2018 – 2020 với mục tiêu loại trừ bệnh phong tại tất cả các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh vào năm 2020.

Theo kế hoạch, năm 2018 công nhận loại trừ bệnh phong ở  huyện Kon Rẫy, Kon Plông; năm 2019 công nhận huyện Đăk Hà, Đăk Tô, Tu Mơ Rông, Ia H’Drai; năm 2020 công nhận huyện Sa Thầy, Ngọc Hồi, Đăk Glei và thành phố Kon Tum. Kinh phí thực hiện hơn 940 triệu đồng.

Để đạt mục tiêu đề ra, Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh phối hợp với các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh tổ chức khám phát hiện, quản lý, chăm sóc, điều trị kịp thời cho các bệnh nhân phong; chủ động khám phát hiện bệnh phong tại các xã trọng điểm về bệnh phong trên địa bàn tỉnh. Phấn đấu 100% người bệnh phong khuyết tật được chăm sóc khuyết tật và phục hồi chức năng; 100% người bệnh phong được hòa nhập cộng đồng và không có sự phân biệt đối xử, kỳ thị người bệnh phong; 100% người bệnh phong nghèo khuyết tật đặc biệt nặng hoặc khuyết tật nặng có nhà ở; trong 03 năm liên tục, tỷ lệ lưu hành bệnh phong dưới 0,2/10.000 dân.

Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *