(kontumtv.vn) – Hiện nay, BHXH tỉnh Kon Tum đã ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT với 22 cơ sở để triển khai công tác khám chữa bệnh BHYT tại 126 cơ sở khám chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh. Trong đó có 05 cơ sở tuyến tỉnh, 28 cơ sở tuyến huyện và 93 cơ sở tuyến xã.

PHAT HIEN 1.163 HO SO DE NGHI THANH TOAN KHONG DUNG QUY DINH

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế và BHXH Việt Nam về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác khám chữa bệnh và thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh BHYT, từ năm 2016, BHXH tỉnh Kon Tum đã phối hợp với Ban Quản lý Dự án ứng dụng công nghệ thông tin của BHXH Việt Nam trang bị cho mỗi cơ sở khám chữa bệnh 01 máy vi tính có kết nối internet và 100% cơ sở đã thực hiện liên thông dữ liệu lên Hệ thống giám định quốc gia.

Việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giám định và thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT đã góp phần cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh và bảo đảm công khai, minh bạch trong lĩnh vực BHYT. Đồng thời, giúp cơ quan BHXH quản lý được chi phí khám chữa bệnh theo từng ngày, kịp thời phát hiện những cơ sở có chi phí bất hợp lý để chấn chỉnh, thực hiện thanh toán chi phí khám chữa bệnh đúng theo quy định, đảm bảo đầy đủ quyền lợi của người bệnh. Trong 8 tháng đầu năm 2018, hệ thống đã phát hiện 1.163 hồ sơ đề nghị thanh toán không đúng quy định và tự động từ chối thanh toán tổng số tiền trên 356 triệu đồng.

Ngọc Chí – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *