(kontumtv.vn) –  Triển khai Quyết định 124/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, giai đoạn 2015-2020, các cấp ngành, địa phương, đơn vị  tỉnh Kon Tum tăng cường phối hợp hoạt động, tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức và người hoạt động chuyên trách cấp xã theo hướng đạt chuẩn.

DAO TAO

Toàn tỉnh phấn đấu đến năm 2020 đạt mục tiêu trên 90% cán bộ, công chức cấp xã có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ từ trung cấp trở lên, 40% trở lên cán bộ, công chức  tốt nghiệp đại học. Toàn tỉnh có  85% cán bộ chuyên trách đạt trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên, trong đó, riêng cán bộ chủ chốt cấp xã đạt 100%; phấn đấu 85% cán bộ, công chức người Kinh công tác ở vùng dân tộc thiểu số sử dụng được một thứ tiếng dân tộc thiểu số  tại địa bàn, 100% cán bộ, công chức  được bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, quản lý nhà nước, tin học…

Gần 5 năm qua, tỉnh Kon Tum có trên 8.800 lượt cán bộ, công chức cấp xã được đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị. Trong số này, 267 người được đào tạo chuyên môn bậc đại học, 200 người được đào tạo bậc cao đẳng và trung cấp, hơn 2.000 người được đào tạo tiếng dân tộc thiểu số… Đội ngũ cán bộ, công chức được đào tạo, bồi dưỡng cơ bản đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác ở cơ sở.

                                                                         Nghĩa Hà- Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *