Đánh bắt thủy sản nuôi trồng
Đánh bắt thủy sản nuôi trồng

(kontumtv.vn) – Đến nay, tổng diện tích nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum đạt khoảng trên 1.340 ha, trong đó nuôi trồng ở ao, hồ nhỏ hơn 540 ha và hồ chứa khoảng 800 ha. Tổng sản lượng thủy sản năm 2014 ước đạt trên 2.800 tấn, tăng 15% so với năm trước, bao gồm sản lượng khai thác hơn 1.000 tấn và sản lượng nuôi trồng 1.800 tấn. Tại địa bàn huyện Kon Plông, hiện đã có 3 dự án nuôi cá hồi, cá tầm thương phẩm gắn với Khu Du lịch sinh thái Măng Đen và 4 hợp tác xã nuôi cá tầm được duy trì hoạt động. Sản lượng cá tầm thương phẩm cung cấp ra thị trường khoảng 15 tấn/năm.

Tuy nhiên, việc tiêu thụ cá của các địa phương trong năm nay gặp nhiều khó khăn. Có thời điểm, tại huyện Đăk Hà, tồn khoảng 180 tấn cá không tiêu thụ được. Giá cá tầm xuống thấp gây khó khăn cho người chăn nuôi.

                                                                                            Quang Mẫn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *