(kontumtv.vn) – Sáng 21/7, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng thực hiện 6 tháng cuối năm 2015. Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các CTMTQG tỉnh Nguyễn Đức Tuy chủ trì Hội nghị.

Hội nghị sơ kết thực hiện các Chương trình MTQG 6 tháng đầu năm
Hội nghị sơ kết thực hiện các Chương trình MTQG 6 tháng đầu năm

Trong năm 2015, tổng kinh phí được bố trí để thực hiện các CTMTQG là trên 418 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư phát triển gần 314 tỷ 400 triệu đồng, vốn sự nghiệp có tính chất xây dựng cơ bản gần 16 tỷ 430 triệu đồng, vốn sự nghiệp 86 tỷ 216 triệu đồng. Trong 6 tháng đầu năm 2015, tổng giá trị khối lượng hoàn thành đạt 142 tỷ 230 triệu đồng, đã giải ngân 146 tỷ 749 triệu đồng, đạt 35,1% tổng kinh phí đã bố trí. Nguồn vốn trên tập trung vào công tác xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, y tế, giáo dục đào tạo, phòng chống ma túy, phòng chống tội phạm…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, thẳng thắn chỉ ra nguyên nhân dẫn đến tiến độ đạt thấp so với kế hoạch là do công tác chỉ đạo ở một số địa phương, đơn vị chưa kịp thời, việc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện còn chậm, dẫn đến một số dự án có khối lượng thực hiện và giải ngân rất thấp, hầu hết các đơn vị chưa giải ngân đối với vốn sự nghiệp CTMTQG về Xây dựng nông thôn mới. Đối với các công trình khởi công mới, các chủ đầu tư chưa tích cực triển khai thực hiện từ đầu năm. Đáng chú ý, Dự án đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở tất cả các huyện mới chỉ đạt 9,2%, chi sự nghiệp 30a chỉ đạt 3,5%, chi chương trình nông thôn mới đạt 9,8%, sự nghiệp chương trình văn hóa chưa triển khai.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Tuy đề nghị các đơn vị, địa phương cần tăng cường vai trò chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp trong việc thực hiện các CTMTQG; đẩy nhanh tiến độ xây dựng các chương trình, dự án. Đồng thời tăng cường công tác tự kiểm tra đối với từng chương trình, dự án trong quá trình thực hiện; chủ động phản ánh, đề xuất hướng giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ đề ra.

Tấn Thành – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *