(kontumtv.vn) – Bà con nông dân tỉnh Kon Tum đã gieo trồng  gần 63.000 ha cây hàng năm vụ mùa, tăng 600 ha, tương đương 1% so vụ mùa năm 2014. Vụ này, diện tích cây lúa chỉ tăng gần 100 ha, cơ bản ổn định quy mô sản xuất 16.500 ha, song đáng kể là  lúa  nước được sạ cấy 11.900 ha, tăng hơn 440 ha; trong khi  lúa rẫy giảm gần 350 ha để chuyển sang các cây trồng khác có giá trị kinh tế cao hơn.  Trong vụ, sắn vẫn là cây trồng có diện tích gia tăng nhiều nhất, nâng tổng diện tích  lên 38.850 ha, cao hơn cùng vụ năm ngoái hơn 800 ha. Đáng chú ý, diện tích cây ngô trên địa bàn tỉnh chỉ còn 5.570 ha, giảm 280 ha so với vụ mùa năm trước, chủ yếu do diện tích trồng ngô ven sông Đăk Bla, thành phố Kon Tum đã được quy hoạch, chuyển mục đích sử dụng sang đất đô thị.

Nhìn chung các loại cây trồng vụ mùa sinh trưởng, phát triển khá thuận lợi. Sâu bệnh trên lúa nước xuất hiện rải rác trên đồng ruộng ở các địa phương đều được xử lý, ngăn chặn kịp thời.

                                                                          Nghĩa Hà – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *