Thực hiện nghĩa vụ thuế
Thu ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm tỉnh Kon Tum đạt 44% dự toán cả năm

(kontumtv.vn) – 6 tháng đầu năm nay, thu ngân sách Nhà nước tại địa bàn tỉnh Kon Tum ước đạt 866 tỷ đồng, tuy mới bằng 44 % dự toán cả năm, song  tăng  gần 15% so với cùng kỳ năm 2013.

Mặc dù công tác thu hồi nợ đọng thuế từ năm 2013 còn không ít khó khăn, song nhiều khoản thu chính trong kế hoạch năm 2014 đã được đảm bảo theo yêu cầu nội dung và tiến độ dự kiến. Trong tổng số thu ngân sách Nhà nước tại địa bàn 6 tháng đầu năm, thu nội địa được 740 tỷ đồng, bằng 46,5% dự toán; thu từ thuế xuất nhập khẩu và VAT hàng nhập khẩu 85 tỷ đồng, đạt 78% dự toán. Thu từ nguồn xổ số kiến thiết được 35 tỷ đồng, đạt 56 % dự toán. Tuy vậy, một số khoản thu vẫn đạt thấp, như thu tiền quyền sử dụng rừng mới chỉ  đạt 8,5% dự toán cả năm.

                                                                          Nghĩa Hà – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *