(kontumtv.vn) – Trong đợt điều tra lần này toàn tỉnh có 117 điều tra viên và 37 tổ trưởng tham gia điều tra trên 291 địa bàn, mỗi địa bàn điều tra mẫu 30 hộ dân. Phương pháp thu thập thông tin là phỏng vấn trực tiếp chủ hộ điều tra và thành viên của hộ là phụ nữ từ 15 – 49 tuổi. Nội dung điều tra gồm: Thông tin về các thành viên của hộ, về lịch sử sinh của phụ nữ từ 15- 49 tuổi, thông tin về người chết của hộ, về các sự kiện người từ trần của hộ trong 5 năm qua và thông tin về nhà ở. Tính đến ngày 14/4, các Chi cục thống kê trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã thực hiện đạt trên  80% dự kiến điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ thời điểm 1/4/2014. Sự hợp tác của người dân đã tạo điều kiện thuận lợi cho các điều tra viên trong việc thu thập thông tin. Dự kiến đến ngày 17/4 , công tác này sẽ được  hoàn thành ở cơ sở.

Dieu tra DS

Điều tra dân số và nhà ở tại cơ sở

Mục đích điều tra là nhằm thu thập số liệu về dân số và nhà ở trên phạm vi toàn tỉnh, làm cơ sở đánh giá các chương trình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2011-2015; xây dựng chính sách, lập kế hoạch dân số và nhà ở phục vụ kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2016 – 2020; giám sát thực hiện các mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ của Liên hợp quốc mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết. Điều tra cũng nhằm cung cấp số liệu về quy mô dân số đến cấp huyện  trong thời gian 5 năm qua sau tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009, làm cơ sở hiệu chỉnh số liệu dân số hàng năm giai đoạn 2010 – 2014, phục vụ công tác nghiên cứu phân tích và dự báo quá trình phát triển dân số và nhà ở giữa 2 kỳ tổng điều tra.

Ngọc Chí – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *