(kontumtv.vn) – Nghị quyết Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh Kon Tum đề ra mục tiêu trong nhiệm kỳ kết nạp mới trên 4.000 đảng viên. Những năm qua, công tác phát triển đảng viên được các huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh ủy quan tâm chỉ đạo chặt chẽ. Nhờ đó, công tác phát triển Đảng ở Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ qua đã đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.

Được nhân dân tín nhiệm bầu làm thôn trưởng từ năm 2013, anh A Thông – Thôn trưởng thôn Plei Groi (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum) luôn nỗ lực hết mình trong công việc, gương mẫu đi đầu trong công tác vận động, giúp đỡ bà con phát triển kinh tế, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Nhờ sự nhiệt tình của Thôn trưởng A Thông mà tỷ lệ hộ nghèo ở trong thôn đã giảm nhanh qua từng năm. Đến cuối năm 2014, toàn thôn còn 16 hộ nghèo, giảm 22 hộ so với năm 2010. Đặc biệt, năm 2015 anh đã vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng, điều đó thôi thúc anh phải không ngừng nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà bà con, chính quyền đã tin tưởng giao phó. Anh A Thông nói: “Tôi được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng, bản thân tôi luôn không ngừng học tập và rèn luyện, tuyên truyền bà con chấp hành tốt chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, xây dựng thôn làng ngày càng phát triển bền vững hơn, giàu mạnh hơn”.

Sinh hoạt Đảng ở cơ sở
Sinh hoạt Đảng ở cơ sở

Nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh Kon Tum về công tác phát triển đảng viên, các cấp ủy Đảng đã chủ động chỉ đạo, rà soát, đánh giá, phân tích chất lượng quần chúng và xây dựng kế hoạch tạo nguồn kết nạp đảng viên. Trong tạo nguồn, chú ý coi trọng về chất lượng, đảm bảo đủ tiêu chuẩn, đặc biệt là tiêu chuẩn giác ngộ lý tưởng của Đảng, về đạo đức, lối sống và năng lực. Các cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh phát động nhiều phong trào thi đua sôi nổi, qua đó phát hiện những nhân tố tích cực, điển hình tiên tiến giới thiệu cho tổ chức Đảng xem xét, kết nạp. Ông A Tứk, Bí thư Đảng ủy xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum cho biết: “ Chúng tôi quan tâm chú trọng nhất là các lực lượng trẻ, dự bị động viên, dân quân tại chỗ. Thứ hai trong lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội của địa phương thì cần chú trọng hơn các lực lượng hạt nhân lãnh đạo của dân, từ chỗ đó thì công tác phát triển Đảng được chú ý hơn. Trong nhiệm kỳ xã đã phát triển 20 đảng viên, trong đó 11 nữ, 6 dân tộc, đã xóa được thôn làng trắng đảng viên”.

Với sự chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy Đảng, từ đầu nhiệm kỳ đến ngày 31/8/2015, toàn Đảng bộ tỉnh đã kết nạp được 6.650 đảng viên mới, vượt hơn 66% so với chỉ tiêu Nghị quyết, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh hơn 23.600 đảng viên. Trong đó nữ chiếm hơn 33%, người dân tộc thiểu số hơn 31%, đoàn viên thanh niên hơn 26%, đảng viên tôn giáo chiếm hơn 3%, góp phần giảm số thôn, làng chưa có tổ chức Đảng từ 72/831 năm 2010 đến năm 2015 xuống còn 21/863 thôn, làng. Số thôn, làng chưa có đảng viên từ 13/831 xuống còn 10/863 thôn, làng. Các đảng viên mới được kết nạp đã phát huy được vai trò hạt nhân chính trị ở có sở, góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền thực hiện có hiệu quả công tác phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Ông Phan Thanh Minh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Kon Tum cho biết: “Ban Thường vụ Thành ủy đã xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên ở các tổ chức cơ sở Đảng, đến năm 2015  Đảng bộ đã kết nạp được 934 đảng viên, trong đó có 217 đảng viên kết nạp ở các thôn, làng và tổ dân phố. Công tác phát triển đảng viên trong nhiệm kỳ qua đã góp phần vào việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng của đội ngũ đảng viên ở cơ sở. Những quần chúng ưu tú, những đoàn viên thanh niên được kết nạp vào Đảng đã tích cực tham gia các phong trào ở địa phương”.

Đội ngũ đảng viên kết nạp mới ngày càng được nâng cao về chất lượng, nhiều cán bộ trẻ, nữ, cán bộ có trình độ học vấn cao, cán bộ đang công tác ở thôn làng, trường học… đã và đang góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh vững mạnh toàn diện, xây dựng tỉnh Kon Tum ngày một phát triển.

Ngọc Chí – Đức Thắng             

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *