(kontumtv.vn) – UBMTTQVN tỉnh Kon Tum đã chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và 15 năm thực hiện cuộc vận động “Ngày Vì người nghèo”. Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Trần Bình Trọng chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đào Xuân Quí; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Kring Ba; lãnh đạo các sở, ban, ngành và các huyện, thành phố.

Hội nghị tổng kết
Hội nghị tổng kết thực hiện CVĐ Toàn dân đoàn kết xây dựng ĐSVH ở khu dân cư

Qua 20 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp, tạo điều kiện của chính quyền và các sở, ngành, các tổ chức thành viên, các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng và tích cực tham gia thực hiện đã thực sự trở thành phong trào thi đua yêu nước sâu rộng, lan tỏa vào cuộc sống, tạo sức mạnh to lớn góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Cuộc vận động đã góp phần tích cực vào sự tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm của tỉnh đạt hơn 13%, đời sống của nhân dân ngày càng ổn định, từng bước nâng lên về mọi mặt, thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 1.500 USD/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh từ hơn 33% xuống còn hơn 11%, bình quân mỗi năm giảm hơn 4% (giai đoạn 2010 – 2015). Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới được nhân dân đồng thuận cao, các hộ gia đình tự nguyện hiến hàng ngàn m2 đất, góp tiền, ngày công với hàng trăm tỷ đồng để sửa chữa, nâng cấp, làm mới nhiều tuyến đường bê tông nông thôn. Các lĩnh vực xây dựng đời sống văn hóa tinh thần, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc được nhân dân tích cực thực hiện. Đến nay, toàn tỉnh có 748/859 thôn, làng, tổ dân phố có nhà rông, nhà sinh hoạt cộng đồng; hơn 74.000 hộ gia đình được công nhận Gia đình văn hóa; 526/859 khu dân cư văn hóa; 842 khu dân cư thành lập tổ hoà giải; 99 ban thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn gắn với ban giám sát ở cộng đồng được thành lập và từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động…

Qua 15 năm thực hiện Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, Quỹ Vì người nghèo các cấp trong tỉnh đã vận động đóng góp hơn 74 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ, UBMTTQVN các cấp đã hỗ trợ xây dựng hơn 2.900 căn đại đoàn kết; hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp 44 căn nhà; lồng ghép với Nghị quyết 30a và Quyết định 167 xây dựng hơn 290 căn nhà cho người nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ cây trồng, vật nuôi; hỗ trợ cho học sinh nghèo; tặng quà cho các hộ gia đình khó khăn nhân dịp lễ, tết.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng đã đánh giá cao những kết quả qua 20 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và 15 năm thực hiện Cuộc vận động “Ngày Vì người nghèo” trên địa bàn tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Hiện nay, Đảng bộ, quân và dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh đang ra sức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh. Để góp phần thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đã đề ra thì việc tiếp tục xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và chăm lo, giúp đỡ người nghèo về vật chất, tinh thần cũng như cách thức để thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng cho bản thân, gia đình và xã hội có ý nghĩa rất quan trọng. Vì vậy Mặt trận  các cấp và các tổ chức thành viên cần tiếp tục tuyên truyền, phổ biến rộng rãi nội dung, mục đích, ý nghĩa của 2 cuộc vận động đến toàn thể đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Nhân dịp này, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 50 tập thể, 82 cá nhân có thành tích xuất sắc qua 20 thực thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”  và 15 năm thực hiện Cuộc vận động “Ngày Vì người nghèo”.

Ngọc Chí – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *