sản phẩm gỗ mỹ nghệ
sản phẩm gỗ mỹ nghệ

(kontumtv.vn)Quý I năm 2015, tình hình kinh tế – xã hội của tỉnh  Kon Tum tiếp tục ổn định và có bước phát triển. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tính theo giá hiện hành ước đạt  hơn 2.500 tỷ đồng, tăng 16,2% so cùng kỳ năm 2014. Trong đó, khu vực Công nghiệp – Xây dựng tăng gần 14% và khu vực Dịch vụ tăng hơn 14 %; khu vực Nông, Lâm nghiệp và Thuỷ sản tăng khoảng 5,4%. Ngoại  trừ giá trị kim ngạch xuất khẩu, hầu hết các lĩnh vực sản  xuất – kinh doanh đều có mức tăng trưởng khá. Trong đó, chỉ số sản xuất công nghiệp trong quý ước tăng hơn 9 %, giá trị sản xuất ngành Xây dựng tăng 24 %, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ  tại địa bàn tỉnh ước tăng  trên 21 %, thu ngân sách  Nhà nước tại địa bàn ước đạt gần 20% dự toán năm 2015.

                                                                          Nghĩa Hà – Tấn Thành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *