(kontumtv.vn) – Ban Chỉ đạo Phòng chống tác hại  của thuốc lá tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch phòng chống tác hại thuốc lá năm 2015.

Hội nghị triển khai kế hoạch phòng chống thuốc lá
Hội nghị triển khai kế hoạch phòng chống tác hại của thuốc lá

Hội nghị đã thông qua kế hoạch phòng, chống tác hại thuốc lá năm 2015 trên địa bàn tỉnh  với các nhiệm vụ trọng tâm: Nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của thuốc lá, lợi ích của môi trường không khói thuốc lá, các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; xây dựng môi trường không khói thuốc lá và giám sát đánh giá tình hình các hoạt động phòng chống tác hại của thuốc lá; tăng cường năng lực cho cán bộ thanh tra, công an tham gia hoạt động phòng, chống tác hại  của thuốc lá và các văn bản hướng dẫn.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến về giải pháp thực hiện công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn tỉnh trong năm 2015 và những năm tiếp theo. Trong đó chú trọng xây dựng các văn bản về phòng chống tác hại thuốc lá đối với các cơ quan, đơn vị, các điểm công cộng cấm hút thuốc lá; tổ chức truyền thông trực tiếp tại cộng đồng về tác hại của thuốc lá và các qui định của Luật Phòng chống thuốc lá.

                                                                      Thanh Tùng – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *