(kontumtv.vn) – Triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời  trong gia đình, dòng họ, cộng đồng tại địa bàn tỉnh đến năm 2020”, UBND tỉnh Kon Tum yêu cầu  các cấp, ngành, địa phương, đơn vị  tập trung xây dựng và phát triển  các mô hình “gia đình học tập”, “dòng họ học tập”, “cộng đồng học tập”, “đơn vị học tập”, góp phần xây dựng xã hội học tập.

Hội nghị Hội Khuyến học tỉnh Kon Tum
Hội nghị Hội Khuyến học tỉnh Kon Tum

Năm 2015, UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng  thí điểm các mô hình tại thành phố Kon Tum và huyện Ngọc Hồi. Mỗi huyện, thành phố có hai đơn vị điểm thuộc loại hình cơ quan, tổ chức, trường học, doanh nghiệp và một xã điểm với hai cộng đồng ( thôn, làng, tổ dân phố), một dòng họ và 20 gia đình khuyến học. Toàn tỉnh phấn đấu trong giai đoạn 2016-2020, có 60% gia đình được công nhận “gia đình học tập”, 40% dòng họ được công nhận “dòng họ học tập”, 50% cộng đồng được công nhận “cộng đồng học tập”. Riêng các xã khó khăn phấn đấu có 50% “gia đình học tập”, 30% “dòng họ học tập” và 40% “cộng đồng học tập”.

Toàn tỉnh hiện có gần 1.000 chi hội khuyến học với  trên 43.000 hội viên. Năm 2014, Hội Khuyến học tỉnh công nhận danh hiệu “Khuyến học” đối với 58 khu dân cư, 25 dòng họ và hơn 11.000 gia đình tiêu biểu.

                                                                              Nghĩa Hà – Tấn Thành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *