(kontumtv.vn) – Song song với đầu tư xây dựng các mô hình thử nghiệm, sau 3 năm thực hiện Nghị quyết 03 của Tỉnh ủy về phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực, ngành Khoa học và Công nghệ tỉnh đã chủ trì, phối hợp triển khai nhiều đề tài nghiên cứu khoa học, làm cơ sở ứng dụng vào điều kiện thực tế địa phương.

Mô hình
Mô hình sản xuất hoa lan ở Măng Đen

Huyện Kon Plông là nơi được tập trung nhiều đề tài nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Ngoài Đề tài nghiên cứu mở rộng mô hình sản xuất một số loại rau, hoa có giá trị kinh tế phù hợp với điều kiện sinh thái địa phương, còn có đề tài “Chuyển giao công nghệ ươm, ấp giống cá tầm Siberi”, nghiên cứu trồng thử nghiệm cây hoa anh đào Nhật Bản tại Măng Đen, nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào xây dựng mô hình sản xuất hoa chất lượng cao theo quy mô công nghiệp.

 Tại một số địa phương có điều kiện tự nhiên đặc thù trong tỉnh, các đề tài nghiên cứu “Phương pháp nhân giống và trồng cây sâm dây”, “Nghiên cứu chế biến các loại trà hòa tan từ các dược liệu”, “Sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá rô đồng”… cũng đã được tiến hành đạt kết quả bước đầu.

                                                                       Nghĩa Hà – Tấn  Thành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *